Khu shophouse

1900636109
Thăng Long Central City
MENU
Hotline: 1900636109
MENU
Nội dung chi tiết

Sân trước: 15m2
Sân sau : 10m2
Tầng trệt: 50m2
Lầu 1:53.5 m2
Lầu 1: 53.5 m2
Mái BTCT:24 m2
Phòng ngủ :2 phòng
Wc: 2 phòng

 

Kích thước
Khu shophouse
Mẫu 5x 25m

Sân trước: 15m2
Sân sau : 10m2
Tầng trệt: 50m2
Lầu 1:53.5 m2
Lầu 1: 53.5 m2
Mái BTCT:24 m2
Phòng ngủ :2 phòng
Wc: 2 phòng

 

Mẫu 5x 20m

Sân trước: 15m2
Sân sau : 10m2
Tầng trệt: 50m2
Lầu 1:53.5 m2
Lầu 1: 53.5 m2
Mái BTCT:24 m2
Phòng ngủ :2 phòng
Wc: 2 phòng

 

Copyright © 2020 Thăng Long Central City. All rights reserved. Designed by: NINA Co.,Ltd ĐẶT CHỖ
Thăng Long Central City